Vindmøller nordøst for Husby – Høring og debat

“Foreningen Nordøst for Husby” inviterer bekymrede borgere til en høring vedr. Holstebro kommunes planer om at opsætte 12 kæmpevindmøller mellem Husby og Sdr. Nissum. Kommunens forslag er i høring med høringsfrist den 18/1-2017.

Tid: torsdag den 12/1-2017 kl. 19 – 21

Sted: Pallisbjerg Herregård, Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg

Panel med deltagere af embedsmand fra Holstebro kommune, embedsmand fra Ribe Stift samt repræsentanter for foreninger med naturinteresser: Dansk Ornitologforening, Dansk Naturfredningsforening, Friluftsrådet, By og Land, Foreningen Nordøst for Husby.

Vel mødt til orientering og debat!

Udgivet i Nyheder

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt

 • Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

  6. maj 2017

  Dagsorden/Referat: Valg af dirigent Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder) Beretningen godkendt Regnskab – se nedenfor Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på

 • Generalforsamling 2017

  13. marts 2017

  Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Budget/kontingent Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant Behandling af indkomne

 • Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

  18. januar 2017

  Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”. ____________________________________________________________________ I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og