Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

Dagsorden/Referat:

 1. Valg af dirigent
  Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder)
  Beretningen godkendt
 3. Regnskab – se nedenfor
  Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på 2.041,05 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget og kontingent – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder)
  Budgettet blev godkendt og kontingentet forblev uændret
 5. Valg:
  2 bestyrelsesmedlemmer
  Bent Wolder og Vibeke Albinus blev genvalgt
  2 suppleanter
  Henrik Hoffmeyer blev genvalgt
  2 revisorer
  Søren Outzen og Inga Schmidt blev genvalgt/valgt .
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 7. Eventuelt
  Forespørgsel om vandtårnet i Vemb bliver renoveret. Man var i færd med at søge fondsmidler. Vandtårnet har 100 års jubilæum i 2017. Ejerne ville oprindelig afstå vandtårnet for kr. 200, hvis der kunne findes penge til renovering. Nu er de imidlertid trådt ud af aftalen, så planen er på standby.

 

 

 

Udgivet i Nyheder

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt

 • Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

  6. maj 2017

  Dagsorden/Referat: Valg af dirigent Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder) Beretningen godkendt Regnskab – se nedenfor Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på

 • Generalforsamling 2017

  13. marts 2017

  Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Budget/kontingent Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant Behandling af indkomne

 • Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

  18. januar 2017

  Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”. ____________________________________________________________________ I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og