Landsforeningen

Landsforeningen BY og LAND holder til i et gammelt hus fra 1859. Huset fungerer som Hovedkontor og ligger ved Nyboder i København.

På foreningens hjemmeside kan man læse, hvor landsforeningen har sine aktiviteter, og hvor du kan gå hen og få råd og ideer.

Landsforeningen er med i Det særlige Bygningssyn, der rådgiver kulturministeren i bevaringssager. Landsforeningen kan rejse fredningssager på nationalt plan. Landsforeningen er på finansloven, et tegn på, at den gennem en årrække har været en anerkendt interesseorganisation på et højt sagligt niveau.

Landsforeningen er en paraplyorganisation for omkring 100 lokale foreninger i Danmark. Vi samles til årsmøder hvert forår i skiftende byer.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har styrket sin position inden for det sidste år ved at gå i samarbejde med 31 andre foreninger, institutioner og fonde. Alle bor under samme tag i den smukke bygning i hovedstaden. De har tilsammen dannet “Bygningskultur Danmark”. Alle er de optaget af bygningskultur og -bevaring.

Fonden Realdania har støttet foreningerne med et fælles sekretariat.

Vores landsforening har et meget velfungerende sekretariat i København på tlf. 70 22 12 99. Adressen er: Borgergade 111, 1300 København K.

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt

 • Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

  6. maj 2017

  Dagsorden/Referat: Valg af dirigent Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder) Beretningen godkendt Regnskab – se nedenfor Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på

 • Generalforsamling 2017

  13. marts 2017

  Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Budget/kontingent Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant Behandling af indkomne

 • Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

  18. januar 2017

  Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”. ____________________________________________________________________ I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og