HUSBY møller i høring

Som det fremgår af nedenstående, er HUSBY møller sat i høring. Bestyrelsen vil behandle sagen i uge 2-2017.

plan-husby

Udgivet i Nyheder

Besøg på “Ryttergården” i Husby – årets modtager af bygningsprisen 2016

Mikael Bramsen over rækker bygningsprisen til Bente og Erik Rytter

Mikael Bramsen over rækker bygningsprisen til Bente og Erik Rytter

Ca. 50 personer havde lagt turen forbi “Ryttergården” i Husby i forbindelse med, at BY & LAND, Ulfborg-Vemb området havde besluttet, at Bente og Erik Rytter der ejer “Ryttergården” skulle modtage bygningsprisen for 2016. Prisen blev givet “For en værdig genopbygning af Ryttergården efter ildebrand i 1976”

Deltagerne fik en meget fin rundvisning, hvor både Bente og Erik fortalte om bygningerne og om de som havde boet i huset før dem. Utroligt spændende med de mange malerier af Poul Rytter. Stedet er et besøg værd.

Ryttergården i Husby

Ryttergården i Husby

En af gæsterne, Søren Outsen fra Vemb havde en gave med. Der var tale om en banjo som Søren for mange år siden havde erhvervet sig hos en marskendiser. Der var stor gensynsglæde hos Erik Rytter, da banjoen han modtog af Søren, var en som hans far Poul Rytter havde lavet til ham og som han ikke mindes at have set siden han var 15 år. “At se den igen – det var som om, at det var juleaften” erklærede han, glad ved tanken.

Søren overrækker en banjo til Erik Rytter

Søren overrækker en banjo til Erik Rytter

Mærker:
Udgivet i Nyheder

Opfordring fra lokalgruppen “Nordøst for Husby”

Kære alle.

 

Lørdag den 7/5-16 afholder vi stiftende generalforsamling i foreningen ”Nordøst for Husby”, – som allerede bekendtgjort i ”Den gamle skole” i Sdr. Nissum kl. 10.

 

Imidlertid vil mange være forhindrede i at komme – men måske ønsker I medlemskab af foreningen. Foreningens formål er at arbejde mod opsætning af møller på engene mellem Husby og Sdr. Nissum.

 

Ønsker I medlemskab, så send mig en mail om det. Jeg skal bruge: Navn, adresse, mailadresse, fødselsdato.

Jeg sender her det kontonummer, hvor I kan indbetale 50 kr. (For at kunne stemme på generalforsamlingen den 7/5 skal man have indbetalt kr. 50 inden, – men de deltagende betaler bare ved indgangen).   

 

Konto: 5348 0522580 (Arbejdernes Landsbank). Husk venligst at anføre navn ved indbetalingen.

 

Vedtægterne for foreningen vil foreslå, at medlemsskabet er individuelt – ikke husstandsmedlemsskab. Vi har behov for over 100 medlemmer for at være klageberettigede over for Natur- og Miljøklagenævnet. Desuden får vi udgifter til ekspertbistand og juridisk bistand. Derfor: Er I flere, som gerne vil bidrage, modtager vi meget gerne yderligere indmeldelser.

 

Nogle af jer har allerede meldt jer ind – mange tak for det og undskyld, at I atter får en mail om emnet.

 

Venlig hilsen Marianne Bentsen.

Udgivet i Nyheder

Årsmøde i Odense den 20 – 22. maj

Så er det ved at være sidste frist for tilmelding til årsmødet. Sidste dag er den 15. april og tilmelding kan ske via landsforeningens hjemmeside www.byogland.dk. Program er angivet i martsnummeret af by&land.

Udgivet i Nyheder

Så er bestyrelsen konstitueret.

Bestyrelsen for By & Land, Ulfborg-Vemb området ser nu således ud:

Formand og kasserer, Leif Herman Carøe – Vemb

Peter Amstrup – Bur, næstformand

Sekretær, Birte Ranthe – Ulfborg

Thorkild Schmidt – Vedersø

Vibeke Albinus – Husby

Bent Wolder Mortensen – Ramme

Suppleanter:

Henrik Hoffmeyer – Holte

Jes Christian Jessen – Holstebro

 

Revisorer:

Klavs Kejser Juhl – Thorsminde

Søren Outsen – Vemb

Revisorsupleant:

Inga Schmidt – Husby

Udgivet i Nyheder

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt